Illustrasjon: Anders Kaardal, Foto og layout: Jon Løvaas/ Holmestrand Kommune,Skiltdesign: Informedia

Bilder

Her finner du bilder av kulturminner og andre rariteter over hele øya. Det er spennende å utforske øya på tur på de brede stiene eller dregge opp på de mange landfestene som er satt opp rundt hele øya og ta utgangspunkt i turen derfra. Husk at store deler av Kommersøya er et naturreservat, så vær forsiktig med naturen. Det er ikke lov å ta med fossiler, de hører til på øya slik at mange kan ha glede av denne naturperlen. God Tur!

Alle foto: Jon Løvaas / Holmestrand kommune
Man finner mye steinsettinger langs traseen som
nå er stien over øya.
Hovedstien er koselig og lettframkommelig.
En benk til å drikke kaffe på?
Krattskog sjermer øyas indre liv...

Fantebukta mot nord.
Mot Kuboktodden
Det finnes flere Orkidèer på øya.
Her er antageligvis en Vårmarihånd (Vårorkis),
men kan også være en Narrorkis

Det finnes flere Orkidèer på øya.
Her er antageligvis en Vårmarihånd (Vårorkis),
 men kan også være en Narrorkis

Orkidèer i lett luftig skogbund. 

Starten på Kulturminneløypa finner du på sletta i Fantebukta.
I Fantebukta er det også fine telt og
bademiligheter.
Her ser vi over til Kubuktodden
Det finnes flere oppkom av grunnvann på øya, her er olla i Fantebukta.
Her er det største og mest spektakulære
steinbruddet nær Fantebukta

Mye stein etter steinbruddet er synelig rundt selve bruddet
Kulturminneløypa er merket med piler
Bildet er tatt mot Kalkovnsbukta / Øybukta
Her er mye kalkrester Kalkbrygga
Stien ned til Kalkbrygga
Nydelig slette ved Kubukta

Kubuktodden

Kubukta

Kubukta

Et gammelt kjærekar
Mye størknet kjære etter kjæring av ruser på Kubuktodden
I Fantebukta er det flotte muligheter til å legge til med båt
Mange nydelige stier og turer på lett
framkommelige stier

Dramatisk natur
Steinsettinger ved sagbruket
Trærne har denne formen etter "lauing".  Det ble skjært nye skudd
på trærne som ble brukt til dyrefor.
Gammelt tre på gården

Kulturlandskapet rundt Gården
Hundreårssteinen snur seg hvert hundrede år?
Det er mye vill Barlind på øya
Gammel og urørt natur
Inngang til marmorbrudd midt på øya
Stier som er brukt i kanskje 400 år

Midt på øya ligger et granskogbelte

Syreblomst

Flotte bade og teltmuligheter syd på øya ved Skarpsno
Sakrpsno
Slette ned mot Limovsbukta
Limovnsbukta
En nydelig Vårerteknapp
Utsikt mot Kalkovnsbukta (Øybukta)
Mange år med "Lauing"
Urørt natur
Man finner mange "troll" i naturreservatet
Skjellrot

Skarpsno fra vannet
Egolla fra vannet
Et rikt fugleliv

Et rikt fugleliv

Østsiden av øya mot Linaodden

Fra vestsiden av øya

Fra vestsiden av øya

Fra vestsiden av øya

Fra vestsiden av øya

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar