Illustrasjon: Anders Kaardal, Foto og layout: Jon Løvaas/ Holmestrand Kommune,Skiltdesign: Informedia

KulturminneløypaKulturminneløypa er et samarbeid mellom Holmestrand og Sande kommune og Vestfoldmuseene. Den ble åpnet sommeren 2011. Kulturminneløypa har tatt for seg de viktigste kulturminnene som sier noe om livet på øya helt fra ca 1600 tallet. Løypa vitner om et mangfold av aktivitet og her kan fantasien gå tur sammen med fakta, så vi idag kan se for oss hvordan det en gang har vært.

Nedover denne siden ser du beskrivelser og illustrasjoner av kulturminnene og bilder av det som finnes der idag.

Les også Stig Tore Lunde fra Vestfoldmussene sin tekst "På gjengrodde stier" fra en publikasjon av Sandebukta rundt etter åpningen av Kulturminneløypa.


Klikk på bildet for å se det stort.
Starten på Kulturminneløypa


Klikk på bildet for å se det stort. N 59 32.051 E 10 18.604
Rektangulær kalkovn (fabrikkovn),
bygget 1894 i drift til 1907

Klikk på bildet for å se det stort. N 59 32.061 E 10 18.664
Brygge for utskiping av kalk ca 1895

Klikk på bildet for å se det stort. N 59 32.140 E 10 18.579
Landsettingsplass for beitedyr og tjæreplass for fiskeruser.
Bu for oppbevaring av fiskeredskap

Klikk på bildet for å se det stort. N 59 31.926 E 10 18.671
Sagbruket drevet av lokomobil (dampmaskin) fra 1911
og noen år framover. Skar bl.a. tømmer fra Arkangels

Klikk på bildet for å se det stort. N 59 31.889 E 10 18.734
I drift før Svartedauen i 1349. Lå øde etter Svartedauen.
I drift igjen fra ca 1550-1950. Huset revet i 1960

Klikk på bildet for å se det stort. N 59 31.778 E 10 18.847
Bestyrerbolig fra 1891-1915. Feriested til 1973. Synlige rester

Klikk på bildet for å se det stort. N 59 31.167 E 10 19.391
Eldste spor etter kalkbrenning.
Kalkovn ibruk fram mot siste del av 1600 tallet.
Brygge rett utenfor, fundament fortsatt synlig i vannet
Klikk på bildet for å se det stort.

Skiltdesign : Informedia Illustrasjon: Anders Kaardal Foto: Jon Løvaas/ Holmestrand Kommune

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar